4οι Αγώνες Δρόμου “Μιλτιάδης Χούμας”. Χώρα – Σάμος. Κυριακή 14 Ιουλίου 2019. – 100 μέτρα – 1 χλμ – 6 χλμ.